ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

ေအာက္ပါအခ်က္လက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
 • Ko Zaw

  Managing Director

  095082375

 • Ko Nyan Myint

  Director

  09421001170

 • Ko Wai Yar Linn

  General Manager

  09760400699

 • Ma Myo Pa Pa Kyaw

  Manager

  09691474854

 • Ma Ei Phyo Thwin

  Manager

  09684535679

 • Ma Nyein Shwe Zin

  Digital Marketing

  09763380287

 • အမွတ္(၄၈)၊၂၇လမ္း၊ဒုတိယထပ္၊ပန္းပဲတန္းျမို့နယ္။

 • 09420108381

 • dalarealestate.2017@gmail.com

 • အမွတ္(၈၇၈)၊တြံေတး-ဒလကားလမ္းမၾကီး၊ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊ဒလျမို့၊

 • 09970715682

  095082375

 • dalarealestate.2017@gmail.com